คนเรามีเวลา 1 วันเท่ากันทุกคน

พยายามใช้มันให้เกิดประโยชน์ที่สุดนะคะ

เราก็จะทำให้ได้