ฝากอีกอันเก่า

ทางห้องสมุดขอออกระเบียบใหม่ในการยืมโสตวัสดุ (ซีดี / ดีวีดี) ดังนี้

1) ถ้านักเรียนจะมายืมแบบ ให้ครูแอมเปิดตู้โสตวัสดุ แล้วนักเรียนจะหยิบดูที่กล่องเอง ครูแอมจะอนุญาตแบบนี้เฉพาะ ตอนเย็นหลัง 16:30 น. ไปแล้ว เท่านั้น เนื่องจากทางห้องสมุดไม่อนุญาตให้นักเรียนเปิดตู้โสตวัสดุเอง และส่วนใหญ่ครูแอมต้องให้บริการที่เครื่องคืนหนังสือ จึงไม่ว่างไปเปิดตู้โสตวัสดุให้ ที่ผ่านมามีนักเรียนหลายคนไม่พอใจครู และแสดงอาการไม่มีมารยาทใส่ครูเพราะอยากจะเปิดตู้เอง ดังนั้นเพื่อให้การยืมเป็นระบบจึงขอกำหนดตามที่กล่าวไป (ส่วนคุณครู หากต้องการยืมแบบเปิดตู้ดูเอง ขอความกรุณามาในเวลาอื่นที่ไม่ใช่
คาบเช้า กลางวัน เย็นของนักเรียนค่ะ)

2) ถึงแม้นักเรียนจะไม่เปิดตู้โสตวัสดุ ก็สามารถตรวจสอบรายชื่อโสตวัสดุทั้งหมดที่มี ได้ที่รายชื่อด้านล่าง เมื่อคลิกที่เลขทะเบียน (เช่น 9000001) แล้วจะพบข้อมูลของโสตวัสดุ สิ่งที่นักเรียนต้องสังเกตคือ มี “วันที่ เดือน ปี” ขึ้นที่ช่องกำหนดส่ง หรือไม่
ถ้ามี แปลว่า โสตวัสดุนั้นมีคนอื่นยืมอยู่ ตอนนี้ยังไม่สามารถติดต่อขอยืมได้
แต่ถ้าไม่มีวันที่ขึ้นในช่องกำหนดส่ง แปลว่า ยังไม่มีคนยืม นักเรียนสามารถมาติดต่อขอยืมที่ห้องสมุดได้  

3) การติดต่อขอยืมโสตวัสดุ ให้นักเรียนมาเขียนใบขอยืมโสตวัสดุ (ใบวางบนหลังตู้เก็บโสตวัสดุ หรือจดใส่กระดาษอื่น ๆ มาจากบ้านเลยก็ ได้ โดยจดรายละเอียดของทะเบียนโสตวัสดุ ชื่อโสตวัสดุ ชื่อนักเรียน รหัสประจำตัวนักเรียน ตัวอย่างเช่น “ยืม 9000292  เรื่อง Top Secret วัยรุ่นพันล้าน ด.ญ.ทองประกาย วัชโรภาส 17777”) แล้วนำใบนั้นมาส่งให้กับเจ้าหน้าที่พร้อมกับยื่นบัตรนักเรียน ที่ ช่องยืม ถ้ามาส่งตอนเช้า จะมารับโสตวัสดุได้ในตอนเที่ยง, ถ้ามาส่งตอนเที่ยง จะมารับโสตวัสดุได้ในตอนเย็น และ ถ้ามาส่งใบขอยืมโสตวัสดุตอนเย็น จะมารับโสตวัสดุได้ในตอนเช้าวันรุ่งขึ้น หรือจะเขียนใส่กระดาษไว้เลยก็ได้ว่าจะมารับในช่วงเวลาใด

รายชื่อโสตวัสดุที่มีให้บริการ 9000001 – 9000295 (ดูต่อที่ 9000296 – 9000543)

9000001    ปราสาทหินพิมาย
9000002    ภูพระบาท
9000003    ปราสาทเมืองสิงห์
9000004    อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ
9000005    ปราสาทหินพนมรุ้ง
9000006    อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร
9000007    บ้านเชียง
9000008    พระนครคีรี
9000009    ติวเข้ม! ภาษาฝรั่งเศส ม.6
9000010    ติวเข้ม! ภาษาฝรั่งเศส ม.5

9000011    ติวเข้ม! เคมี ม.6
9000012    ติวเข้ม! เคมี ม.5
9000013    ติวเข้ม! คณิตศาสตร์ ม.5
9000014    ติวเข้ม! คณิตศาสตร์ ม.4
9000015    คณิตศาสตร์ ม.3
9000016    คณิตศาสตร์ ม.2
9000017    คณิตศาสตร์ ม.1
9000018    เตรียมสอบ วิชาคณิตศาสตร์ ม.3
9000019    เตรียมสอบ วิชาคณิตศาสตร์ ม.2
9000020    เตรียมสอบ วิชาคณิตศาสตร์ ม.1

9000021    เตรียมสอบ วิชาวิทยาศาสตร์ ม.3
9000022    เตรียมสอบ วิชาวิทยาศาสตร์ ม.2
9000023    เตรียมสอบ วิชาวิทยาศาสตร์ ม.1
9000024    ภาษาอังกฤษ ม.3
9000025    ภาษาอังกฤษ ม.2
9000026    ภาษาอังกฤษ ม.1
9000027    ติวเข้ม สังคม ม.6
9000028    ติวเข้ม สังคม ม.5
9000029    ติวเข้ม สังคม ม.4
9000030    เตรียมสอบ วิชาสังคมศาสตร์ ม.3

9000031    เตรียมสอบ วิชาสังคมศาสตร์ ม.2
9000032    เตรียมสอบ วิชาสังคมศาสตร์ ม.1
9000033    ติวเข้ม! ภาษาไทย ม.6
9000034    ติวเข้ม! ภาษาไทย ม.5
9000035    ติวเข้ม! ภาษาไทย ม.4
9000036    เตรียมสอบ วิชาภาษาไทย ม.3
9000037    เตรียมสอบ วิชาภาษาไทย ม.2
9000038    เตรียมสอบ วิชาภาษาไทย ม.1
9000039    ติวเข้ม! ฟิสิกส์ ม.6
9000040    ติวเข้ม! ฟิสิกส์ ม.5

9000041    ติวเข้ม! ฟิสิกส์ ม.4
9000042    ติวเข้ม! ชีววิทยา ม.6
9000043    ติวเข้ม! ชีววิทยา ม.5
9000044    ติวเข้ม! ชีววิทยา ม.4
9000045    ติวเข้ม! คณิตศาสตร์ 2 ม.6
9000046    ติวเข้ม! คณิตศาสตร์ 2 ม.5
9000047    ติวเข้ม! คณิตศาสตร์ 2 ม.4
9000048    ติวเข้ม! วิทยาศาสตร์กายภาพ ม.6
9000049    ติวเข้ม! วิทยาศาสตร์กายภาพ ม.5
9000050    ติวเข้ม! วิทยาศาสตร์กายภาพ ม.4

9000051    ติวเข้ม! พื้นฐานทางวิศวกรรม
9000052    ติวเข้ม! วัดแววความเป็นครู
9000053    เกาะรัตนโกสินทร์ เที่ยวชมโบราณสถานและวัตถุ
9000054    เกมถามตอบ ความรู้รอบตัว
9000055    เกมทดสอบ 180 ไอคิว
9000056    ที่สุดในโลกพืช
9000057    แผนการจัดการเรียนรู้แบบย้อนกลับ Backword Design รายชั่วโมง สาระ ภาษาไทย ม.1
9000058    แผนการจัดการเรียนรู้แบบย้อนกลับ Backword Design รายชั่วโมง สาระ ภาษาไทย ม.2
9000059    แผนการจัดการเรียนรู้แบบย้อนกลับ Backword Design รายชั่วโมง สาระ ภาษาไทย ม.3
9000060    มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ

9000061    อย่า! อยู่ไปวัน ๆ ตามความรู้สึก โดย อาจารย์ พิพิธ พุ่มแก้ว
9000062    อย่า! คิดแทนกัน โดย อาจารย์ พิพิธ พุ่มแก้ว
9000063    เปิดใจตนเองให้กว้าง โดย อาจารย์ พิพิธ พุ่มแก้ว
9000064    หาจุดบอดตนเองให้เจอ โดย อาจารย์ พิพิธ พุ่มแก้ว
9000065    เข็มทิศจิตใต้สำนึก
9000066    สร้างเว็บไซต์ให้ครบสูตร ด้วย… Joomla!
9000067    สนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
9000068    คู่มือเซียนล้างเครื่องลง Windows ฉบับสมบูรณ์
9000069    คู่มือสร้างเว็บไซต์ด้วยตนเอง ฉบับปรับปรุง
9000070    Ultrabook & Notebook Windows 7

9000071    Windows 7 office 2010 ฉบับสมบูรณ์
9000072    คู่มือ Photoshop CS5 Professional Guide ฉบับสมบูรณ์
9000073    ติดตั้งและแก้ปัญหาฉบับช่างคอมมืออาชีพ
9000074    ตัดต่องานภาพยนตร์และวีดีโออย่างมืออาชีพด้วย Premiere Pro & After Effect CS 5.5 ฉบับสมบูรณ์
9000075    คู่มือเซียนปราบไวรัสกำจัดสปายแวร์ แก้ปัญหาภัยออนไลน์
9000076    เล่น hi5 + แต่ง hi5 ให้โดนใจ
9000077    คู่มือเรียนรู้และใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ฉบับสมบูรณ์ Windows 7
9000078    อังกฤษพ้นกรอบ กับครูพี่แนน
9000079    Daily ENGLISH CONVERSATION
9000080    Daily ENGLISH CONVERSATION

9000081    คู่มือเซียนดาวน์โหลด แปลงไฟล์
9000082    คู่มือเซียนดาวน์โหลด แปลงไฟล์
9000083    แต่งเว็บสวยด้วย Flash CS4 ฉบับ Workshop
9000084    แต่งเว็บสวยด้วย Flash CS4 ฉบับ Workshop
9000085    พูดอังกฤษอย่างง่าย พิชิตได้ทุกสถานการณ์
9000086    พูดอังกฤษ 101 ชั่วโมง
9000087    สร้างครอบครัว 2 ภาษา สอนพ่อแม่พูดภาษาอังกฤษกับลูก
9000088    สร้างครอบครัว 2 ภาษา สอนพ่อแม่พูดภาษาอังกฤษกับลูก
9000089    สนทนาภาษาอังกฤษในครอบครัว เพื่อสร้างเด็กสองภาษา ชุด กิจกรรมในครอบครัว
9000090    สนทนาภาษาอังกฤษในครอบครัว เพื่อสร้างเด็กสองภาษา ชุด กิจกรรมในครอบครัว

9000091    สนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ฉบับการ์ตูนความรู้
9000092    สนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ฉบับการ์ตูนความรู้
9000093    สนุกกับการเรียนภาษาจีนด้วยตนเอง เล่ม 1 และ เล่ม 2
9000094    คลื่นสึนามิ
9000095    สารานุกรมกล้วยไม้
9000096    ไหว้พระ 9 วัด (กรุงเทพมหานคร)
9000097    สวนสาธารณะยอดนิยม
9000098    สยามออลมาแนค 2004 (2538-2546)
9000099    ว่าวไทย
9000100    สยามจดหมายเหตุ 2004 (2519-2546)

9000101    สยามจดหมายเหตุ พ.ศ. 2547
9000102    สยามจดหมายเหตุ พ.ศ. 2548
9000103    ศิลปินผู้ยิ่งใหญ่
9000104    วัดพระศรีรัตนศาสดาราม และจิตรกรรมฝาผนัง
9000105    วัดโพธิ์และศิลปะจีน (เรื่องราวการนวดแผนโบราณ)
9000106    ผู้ก่อตั้งอาณาจักรธุรกิจระดับโลก
9000107    สุดยอดผู้นำ
9000108    ที่สุดในโลกสัตว์
9000109    ที่สุดในโลกภูมิศาสตร์
9000110    ที่สุดในโลกสิ่งก่อสร้าง

9000111    สารานุกรมอิเล็กทรอนิกส์ สัตว์หายาก
9000112    สารานุกรมอิเล็กทรอนิกส์ สัตว์หายาก
9000113    สารานุกรมอิเล็กทรอนิกส์ สัตว์หายาก
9000114    สารานุกรมอิเล็กทรอนิกส์ สัตว์หายาก
9000115    สมเด็จพระสุริโยทัย (การ์ตูน)
9000116    สมเด็จพระสุริโยทัย (การ์ตูน)
9000117    สมเด็จพระสุริโยทัย (การ์ตูน)
9000118    สมเด็จพระสุริโยทัย (การ์ตูน)
9000119    ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร (การ์ตูน)
9000120    ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร (การ์ตูน)

9000121    ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร (การ์ตูน)
9000122    ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร (การ์ตูน)
9000123    พระยาพิชัยดาบหัก (การ์ตูน)
9000124    พระยาพิชัยดาบหัก (การ์ตูน)
9000125    พระยาพิชัยดาบหัก (การ์ตูน)
9000126    พระยาพิชัยดาบหัก (การ์ตูน)
9000127    บ้านบางระจัน (การ์ตูน)
9000128    บ้านบางระจัน (การ์ตูน)
9000129    บ้านบางระจัน (การ์ตูน)
9000130    บ้านบางระจัน (การ์ตูน)

9000131    สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี (การ์ตูน)
9000132    สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี (การ์ตูน)
9000133    สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี (การ์ตูน)
9000134    สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี (การ์ตูน)
9000135    สงครามเก้าทัพ (การ์ตูน)
9000136    สงครามเก้าทัพ (การ์ตูน)
9000137    สงครามเก้าทัพ (การ์ตูน)
9000138    สงครามเก้าทัพ (การ์ตูน)
9000139    สมเด็จพระนเรศวรมหาราช (การ์ตูน)
9000140    สมเด็จพระนเรศวรมหาราช (การ์ตูน)

9000141    สมเด็จพระนเรศวรมหาราช (การ์ตูน)
9000142    ท้าวสุรนารี (การ์ตูน)
9000143    ท้าวสุรนารี (การ์ตูน)
9000144    ท้าวสุรนารี (การ์ตูน)
9000145    นักวิทยาศาสตร์และนักประดิษฐ์
9000146    สมุนไพรเขาหลวง
9000147    ผักล้างพิษ
9000148    สวนสมุนไพร
9000149    พลังงานและการเคลื่อนที่ (การ์ตูน)
9000150    พลังงานและการเคลื่อนที่ (การ์ตูน)

9000151    พลังงานและการเคลื่อนที่ (การ์ตูน)
9000152    พลังงานและการเคลื่อนที่ (การ์ตูน)
9000153    ไฟฟ้าและการใช้ไฟฟ้า (การ์ตูน)
9000154    ไฟฟ้าและการใช้ไฟฟ้า (การ์ตูน)
9000155    ไฟฟ้าและการใช้ไฟฟ้า (การ์ตูน)
9000156    ไฟฟ้าและการใช้ไฟฟ้า (การ์ตูน)
9000157    ฝึกพูดฝรั่งเศสแบบแรกเริ่ม สำหรับผู้เริ่มต้น
9000158    ฝึกฟุดฟิดอังกฤษไว้ Speak กับเพื่อนต่างชาติ
9000159    Automatic English Speaking : Can you drive?
9000160    หัดทำเว็บ

9000161    See it, Hear it, Say it English
9000162    See it, Hear it, Say it English
9000163    See it, Hear it, Say it English
9000164    See it, Hear it, Say it English
9000165    กำหนดการเชิงเส้น (ม.ปลาย)
9000166    กำหนดการเชิงเส้น (ม.ปลาย)
9000167    กำหนดการเชิงเส้น (ม.ปลาย)
9000168    กำหนดการเชิงเส้น (ม.ปลาย)
9000169    เตรียม Entrance คณิตศาสตร์ ม.ปลาย ม้วน 1
9000170    เตรียม Entrance คณิตศาสตร์ ม.ปลาย ม้วน 1

9000171    เตรียม Entrance คณิตศาสตร์ ม.ปลาย ม้วน 1
9000172    เตรียม Entrance คณิตศาสตร์ ม.ปลาย ม้วน 1
9000173    เตรียม Entrance คณิตศาสตร์ ม.ปลาย ม้วน 2
9000174    เตรียม Entrance คณิตศาสตร์ ม.ปลาย ม้วน 2
9000175    เตรียม Entrance คณิตศาสตร์ ม.ปลาย ม้วน 2
9000176    เตรียม Entrance คณิตศาสตร์ ม.ปลาย ม้วน 2
9000177    เตรียม Entrance คณิตศาสตร์ ม.ปลาย ม้วน 3
9000178    เตรียม Entrance คณิตศาสตร์ ม.ปลาย ม้วน 3
9000179    เตรียม Entrance คณิตศาสตร์ ม.ปลาย ม้วน 3
9000180    เตรียม Entrance คณิตศาสตร์ ม.ปลาย ม้วน 3

9000181    ความรู้เรื่องปิโตรเลียม
9000182    กระบวนการคิดเรื่อง เศษส่วน (ป.3-6)
9000183    กระบวนการคิดเรื่อง เศษส่วน (ป.3-6)
9000184    กระบวนการคิดเรื่อง เศษส่วน (ป.3-6)
9000185    กระบวนการคิดเรื่อง เศษส่วน (ป.3-6)
9000186    Excel 2003 ฉบับสมบูรณ์ (ประกอบหนังสือ)
9000187    Excel 2003 ฉบับสมบูรณ์ (ประกอบหนังสือ)
9000188    Excel 2003 (ประกอบหนังสือ)
9000189    Excel 2003 (ประกอบหนังสือ)
9000190    สร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรม Ulead Cool 3D Studio

9000191    หัดสร้างโมเดลด้วย 3ds Max 7 ฉบับมือใหม่
9000192    หัดสร้างเว็บไซต์ด้วย Dreamweaver ฉบับมือใหม่
9000193    หัดสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) ด้วย Authorware 7
9000194    สารพัดกู้ข้อมูลประจำบ้าน
9000195    สารพัดกู้ข้อมูลประจำบ้าน
9000196    หัดวาดการ์ตูนน่ารักด้วย Illustrator CS2 ฉบับมือใหม่
9000197    Digiart PhotoShop CS2 สำหรับผู้เริ่มต้น (ประกอบหนังสือ)
9000198    Digiart PhotoShop CS2 Workshop (ประกอบหนังสือ)
9000199    หัดแต่งภาพด้วย PhotoShop CS2 ฉบับมือใหม่
9000200    Digiart Web Flash step by step (ประกอบหนังสือ)

9000201    หัดสร้างแอนิเมชั่นด้วย Flash 8 ฉบับมือใหม่
9000202    Digiart Flash 8 Workshop (ประกอบหนังสือ)
9000203    แก้ปัญหาคอมพิวเตอร์ 2006 ฉบับมือใหม่ (ประกอบหนังสือ)
9000204    คู่มือการใช้โปรแกรมป้องกันภัยทางอินเตอร์เน็ต
9000205    หัดใช้ Windows XP ฉบับมือใหม่
9000206    ล้างเครื่องและติดตั้ง Windows ฉบับมือใหม่ (ประกอบหนังสือ)
9000207    เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
9000208    The Future of Language Learning
9000209    English Conversation 1
9000210    รวมเรื่องคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

9000211    รวมเรื่องคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ชุดที่ 2
9000212    บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ชนะการประกวด ปี 2545
9000213    English Vocabulary home (ประถมศึกษา)
9000214    English Vocabulary home (ประถมศึกษา)
9000215    English Vocabulary home (ประถมศึกษา)
9000216    English Vocabulary home (ประถมศึกษา)
9000217    English Vocabulary location (ประถมศึกษา)
9000218    English Vocabulary location (ประถมศึกษา)
9000219    English Vocabulary location (ประถมศึกษา)
9000220    English Vocabulary location (ประถมศึกษา)

9000221    English Vocabulary Comparison (ประถมศึกษา)
9000222    English Vocabulary Comparison (ประถมศึกษา)
9000223    English Vocabulary Comparison (ประถมศึกษา)
9000224    English Vocabulary Comparison (ประถมศึกษา)
9000225    สารคดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
9000226    สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
9000227    ขบวนเรือพระราชพิธี และนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ราชนาวิกสภา ๑๒ มิถุนายน ๒๕๔๙
9000228    พระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ๑๐ มิถุนายน ๒๕๔๙
9000229    เสด็จออกทรงรับพระประมุขและพระราชวงศ์ต่างประเทศ พระที่นั่งอนันตสมาคม ๑๒ มิถุนายน ๒๕๔๙
9000230    เสด็จออกมหาสมาคม พระที่นั่งอนันตสมาคม ๙ มิถุนายน ๒๕๔๙

9000231    การพระราชกุศลทักษิณานุปทาน พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ๘ มิถุนายน ๒๕๔๙
9000232    ประมวลภาพพระราชพิธีและงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
9000233    ประมวลภาพพระราชพิธีและงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
9000234    งานถวายเลี้ยงพระกระยาหารค่ำ พระที่นั่งบรมราชสถิตยมโหฬาร พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ๑๐ มิถุนายน ๒๕๔๙
9000235    ๘๐ พรรษา ปวงประชาเป็นสุขศานต์
9000236    เครื่องประกอบพระอิสริยยศ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
9000237    พระราชหัตถเลขารัชกาลที่ ๕ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาประเทศ
9000238    ร้อยกรองเทิดพระเกียรติคุณ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
9000239    พระทรงเป็นพลังแผ่นดิน
9000240    พระมหากษัตริย์นักกีฬา

9000241    พระมหากษัตริย์นักกีฬา
9000242    อัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับงานศิลปะ แผ่นที่ 1, 2
9000243    พระมหากรุณาธิคุณ อันเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานของศิลปินแห่งชาติ
9000244    The Story of MAHAJANAKA
9000245    The Story of MAHAJANAKA
9000246    หกสิบปีแล้วพระแก้วฟ้า
9000247    Digiart Photoshop CS3 basic
9000248    Flash gig’ ขยับดุ๊กดิ๊กกับแฟลชแอนิเมชั่น
9000249    Flash gig’ ขยับดุ๊กดิ๊กกับแฟลชแอนิเมชั่น
9000250    Flash Cartoon Animation

9000251    Flash Cartoon Animation
9000252    Digiart CG Painting Basic
9000253    Digiart CG Painting Basic
9000254    เศรษฐกิจพอเพียงแนวคิดสู่การประยุกต์ที่ยั่งยืน
9000255    สาระการเรียนรู้การประกันภัยช่วงชั้นที่ 1 – 4 (ระดับป.1 – ม. 6)
9000256    e-BOOK ชุดประกอบ ความรู้ ความสำคัญของสมอง
9000257    e-BOOK ชุดประกอบ ความรู้ ความสำคัญของสมอง
9000258    หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ระดับมัธยมศึกษา
9000259    หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ระดับมัธยมศึกษา
9000260    หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สำหรับครู

9000261    หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สำหรับครู
9000262    แนวทางการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา (วีซีดี)
9000263    แนวทางการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา (วีซีดี)
9000264    ภูมินามอำเภอไทยน้อย
9000265    วัดในอำเภอไทยน้อย
9000266    ภาพเก่าเล่าเรื่องบางบัวทอง
9000267    วัดในอำเภอบางบัวทอง
9000268    ท้องถิ่นปากเกร็ด
9000269    เครื่องปั้นดินเผานนทบุรี
9000270    ภูมินามอำเภอปากเกร็ด

9000271    เขตแดนของเรา เพื่อนบ้านของเรา
9000272    เรียนภาษาจีนกลางง่ายนิดเดียว
9000273    สนุกกับอิเล็กทรอนิกส์
9000274    สนุกกับอิเล็กทรอนิกส์
9000275    สนุกกับอิเล็กทรอนิกส์
9000276    สนุกกับอิเล็กทรอนิกส์
9000277    Harry Potter ภาค 1 : แฮร์รี่ พอตเตอร์กับศิลาอาถรรพ์
9000278    Harry Potter ภาค 2 : แฮร์รี่ พอตเตอร์กับห้องแห่งความลับ
9000279    Harry Potter ภาค 3 : แฮร์รี่ พอตเตอร์กับนักโทษแห่งอัซคาบัน
9000280    Harry Potter ภาค 4 : แฮร์รี่ พอตเตอร์กับถ้วยอัคนี

9000281    Harry Potter ภาค 5 : แฮร์รี่ พอตเตอร์กับภาคนกฟินิกซ์
9000282    Harry Potter ภาค 6 : แฮร์รี่ พอตเตอร์กับเจ้าชายเลือดผสม
9000283    Harry Potter ภาค 7 : แฮร์รี่ พอตเตอร์กับเครื่องรางยมทูต ตอนที่ 1
9000284    Transformers มหาวิบัติจักรกลสังหารถล่มจักรวาล
9000285    Transformers 2 อภิมหาสงครามแค้น
9000286    Transformers 3 ทรานฟอร์เมอร์ ภาค 3
9000287    UP ปู่ ซ่า บ้าพลัง
9000288    Rapunzel เจ้าหญิงผมยาวกับโจรซ่าจอมแสบ
9000289    City of Ember กู้วิกฤตมหานครใต้พิภพ
9000290    King Kong คิงคอง

9000291    The Spiderwick Chronicles ตำนานสไปเดอร์วิก เปิดคัมภีร์ข้ามมิติมหัศจรรย์
9000292    Top Secret วัยรุ่นพันล้าน
9000293    Music and Lyrics สี่ห้องใจนี้ มีแต่เสียงเธอ
9000294    THOR เทพเจ้าสายฟ้า
9000295    2012 วันสิ้นโลก
(ดูต่อที่ 9000296 – 9000543