ของฝาก

วันที่ไปตึกลูกเต๋าคลองห้า ปทุม

​ซื้อพวงกุญแจมาฝากเดอะแกงค์

เหลือ1อัน ให้ใครดี