เลิกซื้อไปเรียบร้อยแล้ว

จาก

https://iampranitee.wordpress.com/2014/04/07/%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A-abo-%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%A2/

หันไปกินน้ำลูกเดือยโปรฟิต ตอนหกโมงเย็นแทน พอละ