การที่เราเริ่มห่างหายจากใครสักคนไป

แทบทั้งหมดเป็นเพราะเราสังเกตได้ว่าเขารัก ชอบ สนใจ คนอื่น (ไม่ใช่เรา)

ไม่อยากบาป

เราจะรอ เฉพาะคนที่เรารู้ชัดว่าเขาไม่มีใคร

สุดท้ายคงไม่ต้องรอใคร ไม่มีใครเหลือให้รอ 

ดูแล้วทุกคนที่เราสนใจ เขาสนใจคนอื่นหมด ว่าแต่เราสนใจใครบ้าง เราก็ไม่รู้แล้ว

  

ความเศร้า ทำให้เรารู้สึกว่ามันไร้ค่า

อยู่เฉย ๆ ดีกว่า