อยากทำที่ตากจาน แบบมีถาดรองน้ำหยด

image

วาดเอง555
คือแบบทุกวันนี้ น้ำขังถาดเน่าประจำ
อยากไปอีเกียจัง

วาดรูปฮา ๆ หลังจากโหลดเฟรสโก้โปรกลับลงคิวสองอีกครั้ง

โฆษณา