ไม่แข่ง ไม่ยื้อ ไม่แย่ง อะไรกับใครแล้ว

ปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไป อย่างที่มันควรเป็นไป

และเราจงเดินไป ตามทางที่จะสร้างประโยชน์ส่วนรวม และไม่สร้างทุกข์แก่ตัวเอง

พอแล้ว นอนเถอะค่ะ

พรุ่งนี้แอมศรีจะไม่สบายได้ค่ะ หยุดเศร้าได้แล้วค่ะ แอมศรีสู้ค่ะ เธอไม่ได้ทำอะไรผิดค่ะ เธอแค่เสียใจที่หลายอย่างมันไม่ควรเป็นเช่นนั้น แต่ทุกอย่างล้วนไม่แน่นอน วันนี้เธอร้องไห้เป็นเผาเต่า พรุ่งนี้เธออาจจะหายเศร้า สนุกกับชีวิตที่ทำประโยชน์ต่อส่วนรวมได้ เธอจะเศร้าไปทำไม

ทุกคนมีอคติหมดแหละค่ะ
จะมากจะน้อยสุดแล้วแต่ แต่เธอจงเก็บมันไว้ แล้วอย่าเสียเวลาอีกเลย ความฝัน ความสงบสุขรอเธออยู่

ใครจะเข้ามา ขอให้เธอยิ้มรับ และช่วยเขาเท่าที่เธอไม่เดือดร้อนเสียเอง ไม่ทุกข์เสียเอง นั่นโอเคแล้ว

ทุกอย่างที่เป็นบทเรียน มีค่ามากกว่าเงินทองมากมาย

วันนี้เราได้เรียนรู้หลายอย่าง จดจำไว้ แล้วอย่าทำ จะได้ไม่ต้องมีใครร้องไห้

ไม่มีใครผิด มันเป็นเรื่องของความใส่ใจ และการรับรู้

จุดยืนของเธอคืออะไร เธอจงไปยืนตรงเส้นทางนั้น แล้วเดินต่อไป เดินให้ดีที่สุดและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ที่สุด