เราชอบตากผ้าในบ้าน

image

นอกบ้านมีนกขี้
กลิ่นขี้แมว
ฝนตก
ยุง
ต่อ (ต่อเคยติดกระโปรงพลีต พอเราใส่ เราก็ถูกต่อต่อย  เกือบตาย)
ฯลฯ

เราจึงชอบตากผ้าในบ้าน
ถ้าเราจะมีบ้านของตัวเอง เราจะสร้างห้องตากผ้า