ห้องที่เราอยากสอน

image

1. ห้องหับมิดชิด มีประตูกระจกติดฟิล์มกรองแสง เข้าออกแค่ทางเดียว อยากให้อยู่หลังห้อง จะได้ไม่ดึงสมาธิ (ตามความคิดส่วนตัว) แบบครูเห็น คนนอกห้อง/คนเข้าออก ได้ แต่เด็กที่นั่งเรียนจะไม่เห็น อยากเห็นก็ต้องเอี้ยวตัว

2. โต๊ะครูอยู่กลางห้อง หน้ากระดาน

3. โต๊ะเด็ก นั่งเดี่ยว ห่างกัน นั่งเป็นเลขที่ เหมือนนั่งสอบ จะได้คุยกันยาก ๆ

แต่นะ มันคงเป็นได้แค่ความฝัน

ทุกวันนี้สอนในห้องสมุด เด็กหันหน้าคนละทิศคนละทาง ไม่มีกระดาน คุยกันห้องระเบิดเลย ไม่มีห้องกั้นเป็นสัดส่วน แถมเด็กแห่มาทีละสองห้องอีก ไม่ได้เรื่องอ่ะ ปล่อยมันไป ได้แค่ไหนก็แค่นั้น ก็นะ

ชิล ๆ (วันนี้สอนห้อง 11 12 พร้อมกัน ห้องแทบแตก สองห้องนี้เป็นที่โจษขาน ในความดื้อด้าน 555 ห้อง 12 ห้องเด็กเราเอง แต่นะ ตัวแสบห้องเราขาดเรียนเพียบ ห้องสิบเอ็ดโดดเรียน 16 คน!)

ถ้าได้สอนในบรรยากาศแบบห้องสอบ ก็คงจะดี ขอไมค์ดัง ๆ ด้วย