ต้องเก็บเงินให้มากกว่าจ่ายเงิน

image

ต้องทำให้ได้

#คิดเรื่องเงินตลอดเวลา
แต่ก็ไม่ลืมคิดถึงความสุขและน้ำใจ