จะศึกษาเพื่อเขียนโปรแกรม

https://web.facebook.com/kruamteachcomputer/posts/2289369204667125?__tn__=-R

 

https://web.facebook.com/kruamteachcomputer/posts/2291495991121113?__tn__=-R