ที่พับและแมกซ์เมื่อวานป๋าฉีดสีสเปรย์ให้แล้ว

image

ป๋าฉีดแค่จาง ๆ ให้ตัวหนังสือลาง ๆ
เดี๋ยวพอขึ้นบอร์ดจะถ่ายรูปมาให้ดูค่ะ