อยากออกแบบระบบ (ไม่เกี่ยวกับคอม เน็ต)

ระบบ เช่น ระบบการเข้าแถว หลากวิธีแก้ปัญหา
– มาร์กจุดที่พื้น ข้อเสียคือติดถาวร แต่อาจจุดเป็นสี ๆ ได้ กับเลขจุด คงไม่ถึงกับต้องเขียนเลขห้อง
– ตั้งป้ายบอกห้อง ยกเก็บได้
– ใช้เชือก มีปม ห่าง ๆ กัน เป็นการมาร์กจุด วางไว้หัวแถว เก็บก็ง่าย ม้วนเก็บ ตอนเช้าก็แค่แกะออกมา แต่ต้องมีการเขียนที่ปมด้วยว่าเป็นจุดที่เท่าไร

ใครมาก่อนก็ยืนตรงห้องตัวเองได้เลย

โดมควรมีรั้ว ใช้เชือกก็ยังดี
ปิดให้เหลือทางเข้าออกแค่ 2 ทาง มีครูยืนตรงทาง คุมการเข้าออกให้ง่ายขึ้น

ควรมีห้องน้ำอยู่ใกล้โดม เพื่อสะดวกเวลาคนมาเช่าจัดงาน และตอนเรียกเด็กรวม
ย้ำ รั้วสำคัญมาก

ควรมีร้านน้ำตั้งใกล้ ๆ ติดห้องปกครองเลยก็ได้
มันจะดีมาก เวลาเด็กจะเข้าห้องน้ำก็ยึดบัตรนักเรียนง่าย คุมตรงทางเข้าออก

วันนี้นึกออกประมาณนี้