ไอเอส ม.2 ม.5 อะไรก็ว่าไป is

https://web.facebook.com/kruamteachcomputer/posts/2297054040565308?__tn__=-R

ภาพเล่ม

 

บอร์ดไอเอส ล่าสุด ปีการศึกษา 2561

https://web.facebook.com/kruamteachcomputer/posts/2295709880699724?__tn__=-R