HowTo จะให้ของที่เราไม่ใช้แล้ว กับเด็กในห้องที่ต้องการ

ของในบ้านแหละ

ที่เราไม่ใช้แล้ว

แต่เราจะใช้วิธีการ

ทำกระดาษ สอบถาม ความต้องการ

จงเขียนสิ่งที่อยากได้ แบบราคาไม่แพงแต่ในบ้านไม่มี และถ้ามีจะใช้งานได้หลายคน พ่อแม่พี่น้องใช้ได้

นักเรียนจะอยากได้สิ่งใด (อะไรทำนองนี้) เพื่อเอาไปทำอะไร
เขียนตอบสิ่งที่อยากได้ พร้อมเหตุผลที่อยากได้

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ให้เขียนมา

ถ้าเรามี เช่น เด็กเขียนว่า กล่องพลาสติกใส่ข้าว (เรามีหลายใบ) เราก็จะเอาไปให้ ไรงี้

ต้องให้ ของที่เขาอยากได้

จำไว้

สิ่งที่เรามี ถ้าเราไม่ได้ใช้ ก็ไม่ใช่ของเรา

tag m1 : สอนให้เด็ก ม.1 ต้องทำให้เป็น

เด็กที่เราได้ดูแล จะต้องทำแบบนี้เป็น

1. เขียน to do list

http://www.nuttaputch.com/5-good-things-from-to-do-list/

เราจดทั้งในกระดาษและในมือถือ ที่สำคัญคือ อย่าลืมดู เพราะ

(1. มันช่วยให้คุณไม่ต้องจำ

2. มันช่วยให้คุณเห็นภาพรวม

3. มันช่วยให้คุณรู้จักการให้ลำดับความสำคัญ

4. มันช่วยให้คุณสื่อสารกับคนอื่นได้เข้าใจมากขึ้น

5. มันช่วยฝึกคุณในการมองเห็นรายละเอียดต่างๆ) เอามาจากเว็บตะกี้แหละ

2. ทำบล็อก

แบบครบสมบูรณ์มาแล้วจ้า ดาวน์โหลดได้เลย ที่ https://drive.google.com/…/0B-dol3kflyo8UjJuaVFSa2Nqa…/view… เด็กชุมนุมต้องทำทุกคน คนอื่นเอาไปทำเล่นได้จ้า บล็อกตัวอย่างที่ใช้สอนคือ http://kaitomgreygrey.wordpress.com/ (บล็อกไข่ต้มเกร๋เกร๋ของครูแอม)

ถ้ามีต้องทำงาน จะให้ทำคนละเรื่อง ลอกไม่ได้ และส่งงานทางเว็บ เท่านั้น ใครไม่ส่ง รู้กันชัด ๆ เช็คได้ทุกคน

3. เทคนิคการจดโน้ต

http://campus.sanook.com/1370600/

4. เคล็ดลับเรียนเก่ง

http://www.unigang.com/Article/24748

ให้รับรู้เอาไว้ เด็กจะรับได้แค่ไหนแล้วแต่ความแตกต่างระหว่างบุคคล

เดี๋ยวคิดออกอีกจะมาเพิ่มอีก

tag m1 : เตรียมตัว สำหรับการเป็นครูที่ปรึกษา ม.1

เตรียมตัว สำหรับการเป็นครูที่ปรึกษา ม.1
1) ย้ำผู้ปกครอง จ่ายค่าอะไรไป เอากล้องถ่ายรูป กล้องมือถือ ถ่ายรูปใบเสร็จไว้ทุกใบ และเก็บใบเสร็จจริง เก็บไว้ทั้งหมดจนกว่าจะจบ ม.3
2) ถ้าผู้ปกครองจะจ่ายเงินค่าอะไร หากไม่ติดอะไร อยากให้ผู้ปกครองมาจ่ายเองที่ห้องการเงินโดยตรง (เคยมีกรณี ฝากเด็กมาแล้วเงินไม่ถึงครู และเด็กก็ไปไม่ถึงห้องการเงิน)
3) เวลากรอกเอกสารทุกอย่าง พยายามเขียนให้เป็นลายมือที่สวยที่สุด ทั้งผู้ปกครองและนักเรียน เพื่อผลประโยชน์ของท่านเอง
4) ขอเอกสารทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน เซ็นคาดเลยว่าใช้เพื่อการเช็คข้อมูล (เวลามีกรอกเอกสารงานสารสนเทศ มีปัญหามาก จนคิดอยากขอเอกสารพวกนี้ไว้ แต่จริง ๆ ถ้ากรอกมาเรียบร้อยก็ไม่ขอ)
5) ทำแผนที่ จุดสำคัญ ห้องสำคัญ รวบรวมที่ติดต่อ
6) กฎเกณฑ์การอยู่ร่วมกันในห้อง
หัวหน้า รองหัวหน้า เลขา เหรัญญิก
เวรประจำวัน
รางวัล ยืมหนังสือ12เล่มได้ตัวค์จากครูแอม ตอบคำถามห้องสมัด กิจกรรมหลักทำได้รางวัลจะได้เงินรางวัล เรียนเกรดดีได้เงิน
การลงโทษ โดดเรียนโทรแจ้งผู้ปกครอง ผิดกฎปรับ
7) การเตรียมตัดผม แต่งกายให้ถูกระเบียบ เพื่อถ่ายรูปบัตรนักเรียน ผู้หญิงผมสั้นค่ะ
8) ถ้าไม่มา ผู้ปกครองต้องโทรแจ้งครู ถ้ามาไม่ทันเข้าแถว จะโทรแจ้งผู้ปกครอง มีในใบแจกผู้ปกครอง
9) เวลาติดต่อครูคนใดก็ตาม เช่น มาซ่อม ให้เตรียมกระดาษเปล่า แล้วให้ครูท่านนั้นเซ็นว่ามาติดต่อแล้ว ผลว่าได้เกรดอะไร เพื่อเอาไปยืนยันกับครูและผู้ปกครอง
10.